Referencie

Letiskové špeciály: 

Dodané na Letisko Košice:

VMA 90 v roku 2000 a VMA 98 SIDES v roku 2010.

SIDES REFERENCIE

Hasičské a záchranárske plošiny: 

Plošiny F 44 RLX boli v roku 2009  dodané nasledovným slovenským hasičským a záchranným zborom:

HaZZ Trenčín, HaZZ Košice, HaZZ Žilina, HaZZ Banská Bystrica, HaZZ Bratislava

F 44 RLX ref

Plošiny F 42 RL boli v roku 2004 dodané do HaZZ Prešova a HaZZ Nitry

REFERENCIA NITRA BRONTO

Plošina Bronto F 32 RLX bola v roku 2012 dodaná firme Duslo, a.s.

Duslo a.s. ref

Plošina Bronto F 44 RPX bola v roku 2014 dodaná firme Slovnaft, a.s.

Slovnaft

Priemyselné plošiny: 

Plošina S 46 XDT bola v roku 2008 dodaná firme PEVA, s.r.o.

PEVA plosina

 Špeciálne vozidlá 

Dodávka špeciálnych ekologických vozidiel EKOS v rokoch 2015 – 2018 MV SR.

Ekologický špeciál EKOS

Dodávka potápačských špeciálov pre MVS SR v rámci APO v rokoch 2015-2016

 

 

ARGO, OSTRAVA 2017